Аксонометрия хостела

Аксонометрия хостела. Владислав Лебедев